Probiyotik Nedir?

Probiyotik kelimesi yunanca bir kelime olup yaşam için anlamına gelmektedir ve antibiyotik kelimesinin anlamca karşıtıdır. Enfeksiyon ve karaciğer hastalıkları gibi birçok tedavi sürecine muhtemel katkısı ile ilgili  birçok bilimsel çalışma yapılmış ve hala yapılmaya devam etmektedir. Özellikle rotavirüs diyaresi, antibiyotik kullanımıyla ortaya çıkan diyare (ishal) ve seyahat diyaresi gibi intestinal enfeksiyonların önlenmesi ve tedavisinde probiyotiklerin klinik önemleri bir çok çalışmada gösterilmiştir