KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: Pharmaland Sağlık İlaç Gıda Medikal Kozmetik İthalat İhracat İç ve Dış Sanayi Ticaret

Adres: Yücetepe Mah. Akdeniz Cad. No: 13/4 Çankaya / ANKARA

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Pharmaland tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.

Bu kapsamda Pharmaland tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Pharmaland, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bu metnin hedef kitlesi, www.pharmaland.com.tr sitesini ziyaret eden ve Pharmaland tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;

Toplanan Kişisel Verileriniz

www.pharmaland.com.tr’u kullanmanıza ilişkin olarak;

 • “Bize Ulaşın” kısmındaki formu doldurmanız halinde adınız soyadınız, telefon numaranız (opsiyonel), e-mail adresiniz ve yazacağınız mesaj içeriği bilginiz,
 • Anketler ve yarışmalar kapsamında iletilen, ad-soyadı, doğum tarihi, T.C. Kimlik numarası, telefon numarası, e-mail adresi, adres, fotoğraf, video kayıtları ve yukarıda belirtilen kanallar üzerinden herhangi bir şekilde tarafımızla paylaştığınız diğer her türlü kişisel verileriniz,
 • Pharmaland’in yer sağlayıcısı olması nedeniyle Site’yi kullanımınıza ilişkin erişim ve log kayıtlarınız toplanacaktır. Çerez kullanımına ilişkin detaylı bilgi için Çerez Politikası’na göz atabilirsiniz.

Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu metin kapsamında kullanılan “kişisel veri” ifadesi yukarıda sayılan bilgileri kapsayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Pharmaland, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde, tarafınızca paylaşılan kişisel verilerinizi;

 • Bize Ulaşın kısmından bize mesaj göndermeniz halinde kişisel verileriniz gönderdiğiniz mesaj içeriğindeki soru, şikayet ve taleplerinizin cevaplandırılarak bu cevabın size ulaştırılması için sizinle iletişim kurulması amacıyla,
 • Bize Ulaşın kısmında göndereceğiniz mesajla birlikte bilgilerinizin size yönelik reklam ve ticari iletişim faaliyetlerinde kullanılmasına onay vermeniz halinde ise kişisel verileriniz Pharmaland tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için, Pharmaland’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, hediye ve promosyon ve sair dergi/süreli yayın gönderimi, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,
 • Veri tabanı oluşturarak, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, istatistiki bilgiler üretilmesi ve gerektiğinde bunları işin uzmanları ile paylaşılması,
 • İnternet reklamcılığı, Targeting, re-targeting (hedefleme ve yeniden hedefleme), çapraz satış, kampanya, fırsat ve ürün/hizmet reklamları gibi size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatların sunulması amacıyla işlenmesi, bu amaçla Çerez kullanılması, tercihlerinizi ve son satın almalarınızı göz önünde bulundurarak ticari tekliflerde bulunulması,
 • Şirketimiz ve ürünlerimiz hakkında bilgilendirme amacıyla doğrudan bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurulması,
 • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,
 • İletişim alanında şirketimiz ve ürünlerimizle ilgili haber, gelişme ve bilgilendirme amaçlı dijital ve basılı ortamlarda kullanılması,
 • İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,
 • İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,
 • Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması,
 • Hediye ve promosyon ve sair dergi/süreli yayın gönderimi,
 • Şikayet, itiraz, talep, öneri, memnuniyet gibi bildirimlerin sizlere daha iyi hizmet verebilmek için bildirim yönetim sistemimizde kayıt altında tutulması;

Yukarıda ifade edilen amaçlar dışında kanun ve mevzuatlar tarafından öngörülen yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar dahilinde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Pharmaland veya Pharmaland’ın anlaşmalı olduğu üçüncü kişi iş ortakları tarafından kişisel verileriniz;

 • Site’yi ziyaret etmeniz halinde hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi hukuki sebebine dayanarak Site’yi ziyaretinize ilişkin log kayıtlarının otomatik olarak kaydedilmesi yoluyla ve
 • Site’deki Bize Ulaşın kısmından bize talep, şikayet ve önerilerinizi iletmeniz halinde meşru menfaat hukuki sebebine dayanarak otomatik yöntemlerle ve
 • Bize Ulaşın kısmında bize yönelik talep, şikayet ve önerilerinizi iletirken kişisel verilerinizin size yönelik reklam faaliyetlerinde kullanılmak üzere işlenmesine açık rıza vermeniz halinde, bu açık rıza hukuki sebebine dayanarak otomatik yöntemlerle ve
 • Kullanılan zorunlu çerezler ile meşru menfaat hukuki sebebine dayanarak; ayrıca opsiyonel çerezlerin kullanımına izin vermeniz halinde açık rıza hukuki sebebine dayanarak otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Pharmaland toplamış olduğu kişisel verileri; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8’inci ve 9’uncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde olmak kaydıyla yukarıda açıklanan amaçlarla;

 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara kuruluşlara hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla,
 • Site’nin kullanım, bakım ve yönetimine ilişkin destek hizmeti aldığımız üçüncü kişi ajans ve iş ortaklarımızla,
 • Hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.
 • Site’nin Pharmaland’in yurtdışında bulunan bağlı şirketinin sunucularında barındırılıyor olması nedeniyle yurtdışında bulunan Pharmaland bağlı şirketine,
 • Depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), satış, pazarlama gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilere,
 • Satış, pazarlama ve Pharmaland’in faaliyetleri ile ilgili sair alanlarda destek veren üçüncü kişilere (e-posta gönderimi, kampanya oluşturulması amacı ile reklam firmaları, CRM desteği veren firmalar ve benzeri) ile kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

İlgili Kişinin Hakları

Pharmaland, Anayasa’nın 20’nci ve KVKK’nın 11’inci maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

Bu kapsamda işlenecek kişisel verilerinize ilişkin olarak Pharmaland’a info@pharmaland.com.tr e-posta adresi aracılığıyla e-posta göndermek suretiyle ya da “Yücetepe Mah. Akdeniz Cad. No: 13 İç Kapı No: 4 Çankaya/ Ankara” adresi aracılığıyla yazılı olarak başvurarak;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verilerinizin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde ve yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerinizin talebiniz üzerine düzeltilmesi veya güncellenmesi ya da talebiniz üzerine silinmesi halinde bunun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenecek kişisel verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonuç ortaya çıkması halinde buna itiraz etme ve Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

Pharmaland, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin Pharmaland tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler Pharmaland tarafından talep edilebilir. Kişisel verilerinizin açık rıza ile işlendiği hallerde söz konusu açık rızanızı geri almanız durumunda söz konusu açık rızaya dayalı işlemenin gerekli olduğu programdan çıkarılacağınızı belirtmek isteriz.